Membraan Filtratie

Membraan Filtratie

Algemeen

Membraan Filtratie (MBR)

De toekomstgerichte oplossing voor de oneindig toenemende vereisten binnen afvalwaterzuivering – voor een maximale afvoerkwaliteit.

Microbe-vrij water tegen lage kosten.

Het zuiveringsproces op communale en industriële installaties is gekarakteriseerd door de grote ruimte-eisen, grote constructies, stankontwikkeling en een slechte afbraak en retentie efficiëntie bij een wisselende belasting. Dit resulteert in een zware milieubelasting in de vorm van emissies en de aantasting van de natuur, hoge constructie en installatie-onderhoudskosten.

Het HUBER Membraan systeem reduceert de grootte die benodigd is tot 70% en verhoogd zelfs de prestaties van de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Problemen bij de overloop van schuim en slib die vaak ontstaan bij sedimentatie zijn niet langer een probleem. Zelfs bestaande constructies kunnen opnieuw geïntrigeerd worden en de capaciteit zal oplopen. Bestaande voorbezink- en secundaire zuiveringstanks kunnen gemodificeerd worden als opslag- of standby -tanks.

Bovendien voldoen de Membraan installaties aan alle eisen en normen en kan het bacterie- en microbe-vrije water direct worden hergebruikt als dienst water.

Film

Foto's

Downloads