RakeMax® Safety Vision

3D sensor en camera detectie roostergoed

Algemeen

Detectiesysteem Safety Vision

Een innovatieve toevoeging voor het monitoren van installaties

  • Continue bewaking en  intelligente detectie van te grof roostergoed
  • Bepaalt continu het volume en de afmetingen van het roostergoed
  • Detectie en waarschuwing bij explosiegevaren
  • Simpele connectie van procesbesturingssystemen

De situatie

De belangrijkste taak van de roosters geïnstalleerd in de inlaat naar rioolwaterzuiveringsinstallaties is om stroomafwaartste machines en systemen te beschermen en een perfecte werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te garanderen. Bij het selecteren van de roosters wordt meestal aangenomen dat alleen grof materiaal tot een bepaalde maximale grootte zal optreden. Steeds vaker worden echter ook onvoorzien materiaal zoals blikjes, houten pallets, grote takken of zelfs ijzeren staven in riolen gevonden.

Hoewel dergelijk materiaal zeker niet in het riool mag zitten, is er geen mogelijkheid om uit te sluiten dat ze er zijn. Als het materiaal aankomt op een rooster en het rooster het opneemt , kan dit leiden tot storingen en operationele onderbrekingen van zowel het rooster als de opvolgende systemen, zoals asloze schroeftransporteurs of waspersen. Het oplossen van de storing is tijdrovend en brengt hierdoor kosten met zich mee.

De oplossing -  HUBER Safety Vision

Het innovatieve systeem HUBER Safety Vision kan te groot roostergoed betrouwbaar en in realtime identificeren.

Het belangrijkste onderdeel in de HUBER Safety Vision is de HUBER 3D sensor, deze zorgt voor continue monitoring van het volume en de afmetingen  van het roostergoed getransporteerd door het harkrooster. Iedere keer wanneer het systeem een ontoelaatbaar product detecteert, wordt het harksysteem onderbroken en een waarschuwingsbericht met foto wordt onmiddellijk verzonden naar het bedienend personeel. Zij kunnen dan het materiaal verwijderen en daardoor het vastlopen of eventueel beschadigen vermijden.

Het systeem beschermd betrouwbaar het rooster en de stroomafwaartse systemen tegen blokkades of beschadiging. Hiermee wordt de beschikbaarheid van de roosters vergroot.

Ontwerp en functie van de HUBER Safety Vison

De HUBER Safety Vison bestaat uit verschillende sensoren die gemonteerd zijn in een afdekking dat is gemonteerd voor het rooster in plaats van een normaal deksel. HUBER Safety Vision is te gebruiken voor nieuwe installaties maar is ook achteraf te monteren in bestaande installaties.

HUBER 3D sensor

De HUBER 3D sensor bepaalt continu het volume en de afmetingen van de gescreende producten die getransporteerd worden door het harkrooster. Als de sensor detecteert dat de hark te groot roostergoed  transporteert, wordt de werking van het rooster direct stilgelegd en er wordt een waarschuwingsbericht verzonden naar het bedienend  personeel. De HUBER 3D sensor is individueel instelbaar op iedere machine, ook kunt u zelf bepalen bij welke afmeting het systeem het materiaal behandeld als te grof materiaal.

HUBER Camera

De HUBER camera verzendt live beelden van het harkrooster. Op elk moment zijn er visuele gegevens beschikbaar over het volume en de kwaliteit van het roostergoed.

HUBER gas sensor

De HUBER gas sensor monitort de atmosfeer in het rooster. Als de sensor een explosief gas detecteert, wordt er meteen een waarschuwingsbericht verzonden naar het bedienend personeel.

Waarschuwingsbeheer

Als de sensor materiaal detecteert als te grof materiaal, wordt de werking van het rooster direct stilgelegd en een waarschuwingsbericht wordt verzonden.

Waarschuwingsbericht opties:

  • Bericht en foto naar het controlestation
  • SMS naar een telefoon
  • Bericht en foto naar een smartphone

Operator actie

Afhankelijk van de situatie, kunnen verschillende maatregelen worden genomen door de persoon die verantwoordelijk is voor de installatie.

  • Onmiddellijke verwijdering van het te grove materiaal en het voortzetten van de operatie
  • Automatisch of handgeschakeld omschakelen naar een ander rooster en daaropvolgend het verwijderen van te grof roostergoed

Film

Foto's

Downloads