Gravitaire slibindikker GS

Gravitaire indikker

Algemeen

Dutch Spiral Gravitaire Slibindikker GS

Een gravitaire indikker is een betonnen of metalen tank waarvan de bodem schuin afhelt naar het centrum. In het centrum bevindt zich de slibzak. Hierboven draait een zeer langzaam roterend roerwerk. Door de gravitaire werking en soortelijk gewicht van het slib brengt de ruimer het slib naar de slibzak. Vanuit de slibzak vertrekt het slib naar de volgende halte. Daarnaast heeft de ruimer als functie om de slibdeken te versnijden. Water en gassen in het slib komen hierdoor beter los. Dit leidt weer tot betere indikresultaten.

Dutch Spiral heeft jarenlange ervaring op het gebied van het bouwen en ontwerpen van gravitaire slibindikkers. Standaard oplossingen zijn beschikbaar, maar ook projectspecifieke oplossingen kunnen door onze engineering opgepakt worden. 

Voordelen

  • Simpel 
  • Robuust
  • Eenvoudig
  • Minimalistisch
  • Kostenefficiënt
  • Minimale operator aandacht vereist
  • Ruime materiaalkeuze
  • Opdrachtspecifieke aanpassingen mogelijk

Foto's