Het Systeem Concept
Systeem concept

Oplossingen voor Organische Afvalverwerking

Voor droge aërobe behandeling (compostering) en natte anaërobe behandeling (vergisting biogas generatie) zijn goede mechanische voorbehandeling van de geleverde bioafval essentieel voor de betrouwbaarheid en prestatie van de gehele zuiveringsinstallatie. Het belangrijkste is niet alleen de keuze van de effectieve en efficiënte processen, maar ook de uitvoering met de meest robuuste en betrouwbare machines is zeer belangrijk; beide zijn van belang voor de kwaliteit van de geproduceerde producten.

Wij hebben oplossingen en producten ontwikkeld voor het verwerken van organisch afval en voor verwerking van de residuen zodat deze hergebruikt kunnen worden of worden verwijdert:

  • Grof materiaalscheiding: Separatie en behandeling door filtering, wassen ontwateren en persen.
  • Mineraal behandeling: Verwijdering en behandeling door wassen en ontwatering.
  • Gistrest behandeling: Nabehandeling voor hergebruik door ontwatering, persen en uiteindelijk drogen.
  • Proces/afvalwater behandeling: Afval en proceswater behandeling voor hergebruik.

Organisch afval wordt toegevoerd in vaste en vloeibare vorm, de laatste wordt voornamelijk behandelt door een vetafscheider. Voor de benodigde receptiebunkers leveren wij opmaatgemaakte toegangsluiken en mangaten.

De aangevoerde afvalstoffen wordt eerst gemalen in een molen en getransporteerd naar een maalmachine waarbij metalen worden afgescheiden. In de maalmachine worden ze in heet proces water geweekt, gemengd, gehomogeniseerd en gedesinfecteerd.

De aldus opgewekte hete brij wordt vervolgens mechanisch voor behandeld in een Compleet Systeem die speciaal is aangepast voor deze taak. Puin en andere storende stoffen (bijvoorbeeld verpakkingsdoeleinden) worden verwijderd met een geïntegreerde Fijn Rooster en zware minerale vaste stoffen (bijvoorbeeld stenen, grind, zand en gebroken glas) gescheiden in een beluchte Zand Kamer. Het verwijderde roostergoed wordt gewassen en geperst in onze Waspers WAP, de gesepareerde mineralen worden gewassen en ontwaterd in onze Zandwasser RoSF4. Het geperste roostergoed wordt verbrand als vaste afvalstoffen en het gewassen zand kan worden hergebruikt als constructie materiaal. Om zelfs fijnere vaste stoffen te verwijderen (bijvoorbeeld haar en vezels), welke storende schuimlagen kunnen vormen in de fermenteerder, leveren wij de Slibreiniger Strainpress.

Binnen de fermenteerder wordt het organische substraat anaëroob afgebroken waarbij biogas wordt geproduceerd. Het biogas wordt gebruikt voor het genereren van energie en het wekken van warmte in een warmtekrachtcentrale. De niet-afbreekbare fermentatie resten worden ontwaterd met onze Schroefpers S-PRESS, en deze hoeveelheid kan verminderd worden in een Band Droger BT. We gebruiken de opgewekte warmte van de warmtekrachtcentrale voor het droog proces. Ontwaterde of gedroogde fermentatieresiduen worden of energetisch gebruikt als brandstof of als materiaal in meststof voor bodemverbetering.

Afvalwater dat is gegenereerd in de diverse behandelingsprocessen wordt verzameld, chemisch geconditioneerd en behandeld in een DAF Unit HDF. Het verwijderde floterende slib wordt herenigd in de maalmachine. Het behandelde effluent wordt gerecycled als proces water, het effluent word verhit met een warmtewisselaar en toegevoegd aan de maalmachine, of wordt gebruikt als waswater.

Naast het installeren van producten binnen de recyclelijn, leveren wij ook welbeproefde roestvrijstalen appendages, zoals Dutch Spiral Transportschroeven, toegangsluiken en mangaten en trappen, platforms en relingen.

Legenda

 1.  Bioafval Bunker Dutch Spiral Transportschroeven
 2.  Vetafscheiding afvaltank
 3.  Molen + Metaal herwinning
 4.  Maalmachine
 5.  Complete Systemen
 6.  WasPers WAP
 7.  Zandwasser RoSF4
 8.  Slibreiniger Strainpress®
 9.  Vergistingsinstallatie
10. Gashouder en flare
11. Energie en warmte krachtkoppeling
12. Schroefpers S-PRESS
13. Band Droger BT
14. Biofilter
15. Gedroogd slib silo
16. Warmte toevoer voor de droger
17. Afvalwatertank met Mangaten of Toegangsluiken
18. Dosering van chemicaliën
19. Buisreactor
20. DAF Unit HDF
21. Proceswater Tank
22. Floterend slib