Het Systeem Concept

 Beschrijving zuivel en melkverwerkingen

Oplossingen voor de Zuivel en Melkverwerkingsindustrieën

Afvalwater van melkverwerkingsindustrieën bevatten veel vetten en vaste stoffen en hebben daarbij een hoge CZV en BZV gehalte. Hoge vervuilingstoeslagen moeten betaalt worden voor deze gehaltes.

Lozingseisen zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf, het assortiment, afvalwater stroom en de gehaltes. Terwijl kleine bedrijven alleen vet en vaste stoffen moeten verwijderen, worden grotere fabrieken meestal ook verplicht om hun CZV en BZV gehaltes te verminderen.

Het is altijd voordeliger om de gehaltes ter plekke te verminderen, zodat het afvalwater met geen of minimale toeslagen naar het riool kan worden afgevoerd. Het is soms zelfs nog voordeliger om het afvalwater verder te behandelen waardoor het effluent direct geloosd kan worden in het ontvangstwater.

Het proces

Afvalwater van de reiniging van de tankwagens en ontvangststations bevat grond, zand en grind. De afvalwaterstroom stroomt eerst door de Rondzandvang HRSF. Het gesepareerde mineraalvolle mengsel Wordt verder gepompt de Zandwasser RoSF 4 in waar organisch gesepareerd wordt van de mineralendeeltjes. Het schone en ontwaterde zand en grind kan worden hergebruikt als constructie materiaal.

Afvalwater van melkverwerking bevat organische vaste stoffen, zoals fruit of graan deeltjes (bijv. yoghurt productie), en rommel, zoals gebroken glas en verpakking materialen. Wij verwijderen deze vaste stoffen met een Perforatierooster RPPS  deze is geïntegreerd met een wedge wire korf (sleufwijdte 1mm) of een geperforeerde plaat (gaten diameter 2mm).

Na tussentijdse opslag voor egalisatie en rust van de stroom en de deeltjes, behandelen we de gecombineerde afvalwaterstromen in een DAF Unit HDF. Afhankelijk van de specifieke eisen wordt het afvalwater eerst chemisch geconditioneerd (precipitatie, stolling, flocculatie en/of neutralisatie) binnen een buisreactor. De afvoer van de DAF kan worden geloosd in het communaal riool. Het bevat echter nog steeds een grote CZV en BZV vracht, meestal in de vorm van opgeloste lactose (melksuiker).

Voor een volledige biologische behandeling leveren wij een Membraan filtratie Bio-Reactor. Deze afvoer kan direct worden geloosd in het ontvangst water. Het effluent van de Membraan filtratie is van uitstekende kwaliteit en vrijwel gedesinfecteerd, dit laat hergebruik als proces water toe.

Geactiveerd afvalslib, bestaand uit biomassa gegenereerd door biologische behandeling, wordt geconcentreerd in onze Schijfindikker S-DISC en hierna gemixt met het al ingedikte flotatie slib van de DAF, dat hoofdzakelijk bestaat uit vet en olie. Het gemengde slib wordt dan ontwaterd in onze Schroefpers S-PRESS. De ontwaterde slib koek en het geperste roostergoed van de wedge wire korf wordt bij voorkeur geleverd aan biogasinstallaties om gasproductie te verhogen.

Naast het installeren van producten binnen de recyclelijn, leveren wij ook welbeproefde roestvrijstalen appendages, zoals Dutch Spiral transportschroeven, toegangsluiken en mangaten, trappen, platforms en relingen.

Legenda

 1.  Afvalwater van vrachtwagen reiniging
 2.  Rondzandvang HRSF
 3.  Zandwasser RoSF 4
 4.  Herbruikbaar gewassen grind
 5.  Afvalwater van zuivel
 6.  Perforatierooster RPPS
 7.  Geperst roostergoed
 8.  Voor behandeld afvalwater
 9.  Dosering van chemicaliën
10. Buisreactor
11. DAF Unit HDF
12. DAF effluent
13. Membraan filtratie
14. Membraan filtratie
15. Herbruikbaar effluent
16. Slib tank
17. Polymeer stations
18. Schijfindikker S-DISC
19. Flotatie slib
20. Schroefpers S-PRESS
21. Ontwaterd slib
22. Dutch Spiral Transportschroeven