Het Systeem Concept

Systeem concept papierfabrieken

Oplossingen voor Pulp en Papier industrie
Hoge hoeveelheden zoetwater zijn nodig voor de productie processen in de papier en pulp industrieën, met een hoge milieu-impact dat resulteert in enorm hoge kosten. Om deze reden wordt het steeds belangrijker om afvalwater te herenigen in het proces.

Omdat het te behandelen afvalwater en slib van verschillende productie processen afkomstig zijn, zijn specifieke behandelingen nodig om te verzekeren dat ze een zo compleet mogelijke conditionering hebben voor hergebruik. HUBER biedt op maat gemaakte totaaloplossingen van één bron.

  • Separatie van grof materiaal
  • Herwinning van vezelig materiaal
  • Zand separatie
  • Proces water behandeling
  • Biologisch afvalwater behandeling
  • Slib behandeling

Verwijdering van de ontnomen vaste stoffen en slib wordt steeds duurder. Opgenomen papiervezels kunnen worden teruggevoerd naar de productie. Verwijderde slib wordt ontwaterd en afgevoerd, bijv. door verbranding als vast afval.

Het proces

Proces water stroomt door een Harkrooster RakeMax® deze verwijderd puin en andere verontrustende vaste stoffen. Het roostergoed wordt gewassen, ontwaterd en geperst in de Waspers WAP®.

Afvalwater van de houtverwerking bevat vaste stoffen, zoals hout snippers, die verwijdert worden door onze Fijn Rooster ROTAMAT® Ro1. De installatie wast, ontwaterd en pers tegelijkertijd het roostergoed zodat het verbrand kan worden als vaste afvalstoffen. Hierna wordt het grond, zand en grind verwijdert met een Rondzandvang HRSF en worden de mineralen gesepareerd van de organische deeltjes in onze Zandwasser RoSF 4. Het gewassen en ontwaterde zand en grind kan worden hergebruikt als constructie materiaal.

Afvalwater van de productie die veel vezels bevatten worden in een HUBER Rotary Drum Screen RoMesh® gepompt. Deze installatie heeft een wedge wire korf met een sleufwijdte tussen de 0,2 en 1mm. Na een chemische conditionering worden fijne vezels en andere vaste stoffen verwijdert in de DAF Unit HDF. Het effluent uit de DAF van worden geloosd in het communale riool.

Voor een volledige biologische behandeling leveren wij een Membraan filtratie Bio-Reactor. Deze afvoer kan direct worden geloosd in het ontvangst water. Het effluent van de Membraan filtratie is van uitstekende kwaliteit en vrijwel gedesinfecteerd, dit laat hergebruik als proces water toe.

Vezelig slib van de productie en vezel-bevattende flotatieslib (primair slib) Worden ontwaterd in onze Schroefpers S-PRESS en hierna terug de productie in gerecycled. Geactiveerd afvalslib (secundair slib), bestaand uit biomassa gegenereerd door biologische behandeling, wordt ontwaterd in een andere Schroefpers S-PRESS. De ontwaterde slib koek wordt bij voorkeur geleverd aan biogasinstallaties om gasproductie te verhogen.

Naast het installeren van producten binnen de recyclelijn, leveren wij ook welbeproefde roestvrijstalen appendages, zoals Dutch Spiral Transportschroeven, toegangsluiken en mangaten, trappen, platforms en relingen.

Legenda

 1.  Proces water inlaat
 2.  Harkrooster RakeMax®
 3.  Waspers WAP
 4.  Afvalwater van de houtverwerking
 5.  Fijn Rooster ROTAMAT® Ro1
 6.  Rondzandvang HRSF
 7.  Zandwasser RoSF4
 8.  Hoge vervuild water
 9.  Perforatierooster RPPS
10. HUBER Rotary Drum Screen RoMesh®
11. Dutch Spiral Transportschroeven
12. Dosering van chemicaliën
13. Buisreactor
14. DAF Unit HDF
15. Membraan filtratie
16. Membraan filtratie
17. Herbruikbaar effluent
18. Slib Tank
19. Vezelig slib
20. Slib opslag tank
21. Polymeer Station
22. Schroefpers S-PRESS