Het Systeem Concept

Slachthuizen,

Oplossingen voor slachthuizen en Vleesverwerkingsindustrieën

  • Complete oplossingen van één bron
  • Jarenlange ervaring inde behandeling van afvalwater, proceswater, afval en slib.
  • Beproefde en krachtige producten en systemen

Naast grote slachthuizen en vleesverwerkingsindustrieën behoren kleine slagers ook onder onze klantenkring.

Afvalwater afkomstig van deze industrie bevat grote hoeveelheden vet, vaste stoffen, BZV en CZV. Hoge toeslagen moeten betaald worden voor deze vervuilingen. Om deze economische reden is het vaak verstandig om ter plekke de vervuilingen te verminderen naar de waarde die toegestaan is om het afvalwater te deponeren in communale rioleringen of te re-integreren in het waswater.

In samenwerking met onze klanten kunnen we met succes en oplossing op maat ontwikkelen voor hun specifieke afvalwater en afvalproblemen.

Kleine en middelgrote slachthuizen en slagerijen

  • Vereisten: Vermindering van vetten en vaste stoffen
  • Oplossing: Filtering gevolgd door flotatie
  • Dalingspercentages: Vetten 80–90% ; Vaste stoffen 85-90% ; BZV5/CZV 40-70%

Grote vleesverwerkingsfabrieken en slachthuizen

  • Vereisten: Verwijdering van vet, vaste stoffen en BZV5/CZV
  • Oplossing: Filteren, neerslag/flocculatie en flotatie
  • Dalingspercentages: Vetten 90-98% ; Vaste stoffen 90-96% ; BZV5/CZV 80-90%
  • Slib ontwatering naar 20-35% DS

Proces

Afvalwater van het wassen van vee voertuig bevat niet alleen uitwerpselen, maar ook stro en zaagsel. Wij verwijderen zulke vaste stoffen met onze Micro Rooster ROTAMAT® Ro9. Het roostergoed wordt gewassen zodat uitwerpselen weder in het afvalwater kan worden opgenomen. Na het wassen wordt het roostergoed ontwaterd en samengeperst naar een vaste stof concentratie van minimaal 35%DS; Het roostergoed kan worden verbrand als vaste afvalstoffen.

Waar het vee wordt geslacht, wordt 35 tot 50 kg pens afval afgescheiden per dier; het heeft een watergehalte van ongeveer 90%.Onze Ontwateringsschroefpers verminderd de volume tussen de 50-60% en verhoogd de vaste stof concentratie met 20-40% DS.

Afvalwater van slagerijen bevat veel bloed en vet. De afvalwaterstroom behandelen we voor met onze Fijn Rooster ROTAMAT® Ro1; de wedge wire korf heeft van een sleufwijdte van 1mm. Na een tussentijdse opslag om egalisatie creëren in het afvalwater, wordt het afvalwater door geloodst naar de DAF Unit HDF. Afhankelijk van de specifieke eisen wordt het afvalwater eerst chemisch geconditioneerd (precipitatie, stolling, flocculatie en/of neutralisatie) binnen een buisreactor. De afvoer van de DAF kan worden geloosd in het communaal riool.

Voor een volledige biologische behandeling leveren wij een Membraan filtratie Bio-Reactor. Deze afvoer kan direct worden geloosd in het ontvangst water. Het effluent van de Membraan filtratie is van uitstekende kwaliteit en vrijwel gedesinfecteerd, dit laat hergebruik als proces water toe.

Geactiveerd afvalslib, bestaand uit biomassa gegenereerd door biologische behandeling, wordt geconcentreerd in onze Schijfindikker S-DISC en hierna gemixt met het al ingedikte flotatie slib van de DAF, dat hoofdzakelijk bestaat uit vet en gestold bloed. Het gemengde slib wordt dan ontwaterd in onze Schroefpers S-PRESS. De ontwaterde slib koek en het geperste roostergoed van de wedge wire korf wordt bij voorkeur geleverd aan biogasinstallaties om gasproductie te verhogen.

Naast het installeren van producten binnen de recyclelijn, leveren wij ook welbeproefde roestvrijstalen appendages, zoals Dutch Spiral transportschroeven, toegangsluiken en mangaten, trappen, platforms en relingen.

 

Legenda
 1.  Waswater
 2.  Micro Rooster ROTAMAT® Ro9
 3.  Pens inhoud
 4.  Ontwateringsschroefpers
 5.  Afvalwater van het slachten
 6.  Perforatierooster RPPS
 7.  Afvalwater opslagtank
 8.  Chemicaliën dosering
 9.  Daf Unit HDF
10. DAF Afvoer
11. Membraan Filtratie
12. Membraan Filtratie
13. Herbruikbaar proceswater
14. Slib terugkeer
15. Opslagtank
16. Chemicaliën dosering
17. Schijfindikker S-DISC
18. Slib flotatie
19. Schroefpers S-PRESS
20. Ontwaterd slib
21. Samengeperst roostergoed
22. Dutch Spiral Transportschroeven