Het Systeem Concept
Textiel Systeem concept

Oplossingen voor de textiel en leer industrie

Afvalwater van de textiel en leer industrie bevat veel vaste stoffen, vooral vezels en haren. Aanzienlijke hoeveelheden zand en andere minerale deeltjes worden uit de grondstof gewassen. Het afvalwater bevat ook verf en hoge BZV en CZV waarden. Hoge toeslagen moeten betaald worden voor deze vervuilingen. Om deze economische reden is het vaak verstandig om ter plekke de vervuilingen te verminderen naar de waarde die toegestaan is om het afvalwater te deponeren in communale rioleringen of te re-integreren in het waswater.

Lozingseisen zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf, het assortiment, afvalwater stroom en de gehaltes. Terwijl kleine bedrijven alleen vet en vaste stoffen moeten verwijderen, worden grotere fabrieken meestal ook verplicht om hun CZV en BZV gehaltes te verminderen.

Het is soms zelfs nog voordeliger om het afvalwater verder te behandelen waardoor het effluent direct geloosd kan worden in het ontvangstwater.

Het Proces

Het afvalwater is mechanisch voor-behandeld door een Compleet Systeem met een geïntegreerd fijn rooster en zand kamer. Het roostergoed wordt gewassen en geperst, het zand wordt geklasseerd en wanneer toepasbaar gewassen in onze Zandwasser RoSF4, zodat het zand gerecycled kan worden als constructie materiaal. Om haar en vezels te kunnen verwijderen wordt de HUBER Membrane Screen ROTAMAT® RoMem toegepast deze heeft een maaswijdte tussen de 0,5 en 1mm.

Na tussentijdse opslag voor egalisatie en rust van de stroom en de deeltjes wordt het afvalwater chemisch geconditioneerd. Het type en de dosering van de chemicaliën hangt af van de samenstelling en de eisen van het afvalwater. In elk geval wordt er een polymeer toegevoegd voor flocculatie van het slib. Het chemisch geconditioneerde afvalwater wordt dan behandelt in de DAF Unit HDF. Vetten en vaste stoffen worden bijna compleet verwijderd als flotatie slib. Het BZV en CZV gehalte is sterk gedaald. Het effluent van de DAF kan worden geloosd in de communale riolen.

Wanner het afvalwater direct geloosd moet kunnen worden in ontvangst wateren, of wanneer het gerecycled moet worden naar proces water, kunnen we het afvalwater verder behandelen. Eén optie is een Huber Membraan filtratie een bioreactor voor volledige biologische behandeling. De membranen vangen de vaste stoffen en bacteriën op. Als alternatief, wanneer de eisen minder streng zijn, voegen we polymeren toe en bieden we onze HUBER Sandfilter CONTIFLOW® aan voor een chemo-fysische behandeling en polijsting.

We reduceren de hoeveelheid geactiveerd slib van de biologische behandelingen en floterend slib doormiddel van Slibindikking en Slibontwatering. We kunnen verdere reductie doormiddel van slibdroging met de Banddroger BT bereiken. Gedroogde slib kan worden gebruikt als brandstof.

Naast het installeren van producten binnen de recyclelijn, leveren wij ook welbeproefde roestvrijstalen appendages, zoals Dutch Spiral transportschroeven, toegangsluiken en mangaten en trappen, platforms en relingen.

Legenda

1.  Ruw afvalwater
 2.  Complete systemen
 3.  HUBER Membrane Screen ROTAMAT® RoMem
 4.  toevoeging van polymeer/chemicaliën
 5.  Buisreactor
 6.  DAF Unit HDF
 7.  HUBER Sandfilter CONTIFLOW®
 8.  Membraan filtratie
 9.  Membraan filtratie
10. Herbruikbaar effluent
11. Flotatie en overtollig slib
12. Bandindikker DrainBelt
13. Schroefpers S-PRESS
14. Band Droger BT
15. Uitlaat luchtwassysteem en biofilter
16. Roostergoed
17. Gesepareerd grind
18. Dutch Spiral Transportschroeven
19. Platform, ladder, trappen en relings
20. Toegangsluiken en mangaten